Regulament campanie "Reduceri de Noiembrie"

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania ,,Reduceri de Noiembrie" (numita in cele ce urmeaza si " Campania") este organizata de S.C. Marele Pescar Trade S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Ioachim Gheorghe, nr. 27, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7018/2011 , CUI RO28598479. In continuare, S.C. Marele Pescar Trade S.R.L. va fi denumita "Organizator".
Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament (,,Regulamentul") este finala si obligatorie pentru orice participant la Campanie (,,Participant"). Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.
Art. 1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii.

Art. 2.1. Campania promotionala poarta denumirea ,,Reduceri de Noiembrie".
Art. 2.2. Campania promotionala se desfasoara pe teritoriul Romaniei in perioada 1 - 30 noiembrie 2023, in magazinul MarelePescar cu showroom din Strada Bucur nr. 2, sector 4 si pe magazinul online www.MarelePescar.ro

Campania este valabila pentru toate produsele care au indicat procentul de reducere. Acestea vor fi denumite in continuare ,,Produsele".


Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Art. 3.1. Obiectul Campaniei il reprezinta articolele de pescuit semnalizate cu procentajul de discount ca fiind parte din Campanie.

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare

Art. 4.1. De aceasta campanie beneficiaza persoanele fizice si persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achizitioneaza produsele mentionate la Articolul 3.1. si care au creat un cont pe website-ul www.MarelePescar.ro

Articolul 5. Modul de desfasurare a campaniei promotionale

Art. 5.1. Obiectul promotiei - pret unic net pentru produsele semnalizate in magazinul MarelePescar sau de pe www.MarelePescar.ro, in perioada 1 - 30 noiembrie 2023. Produsele trebuie achizitionate de Participanti in perioada Campaniei de pe www.MarelePescar.ro.
Art. 5.2. Mecanismul campaniei

Produsele achizitionate in perioada Campaniei vor fi semnalizate in magazinul participant, cat si in pagina www.MarelePescar.ro. Acest pret va fi valabil doar in perioada Campaniei.

Produsele din campania ,,Reduceri de Noiembrie" vor fi disponibile in pagina www.MarelePescar.ro in limita stocului existent. In Campanie sunt incluse si produse care au fost expuse sau capete de stoc pe anumite game.

Campania ,,Reduceri de Noiembrie" nu se cumuleaza cu alte promotii.

Participantii pot alege sa ridice comenzile plasate online din magazinul MarelePescar, Strada Bucur nr. 2, sector 4 (Program L - V: 10:00 - 19:00, S: 9:00-16:00), cu urmatoarea mentiune:
Existenta produsului/produselor in stoc va fi confirmata telefonic de un agent comercial MarelePescar.

Conditiile complete de livrare si tarifele de transport sunt cele indicate in urmatorul link: https://marelepescar.ro/comenzi-si-livrare#transport.

Articolul 6. Taxe si impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Articolul 7. Forta majora. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.
Art. 7.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Campanie cazul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamatie avand ca obiect Campania poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului specificata in acest Regulament sau trimisa pe mail la office@marelepescar.ro in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
Art. 8.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Articolul 9. Intreruperea campaniei promotionale

Art. 9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).
Art. 9.2. In situatia in care Campania este intrerupta/ suspendata, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participantilor care au indeplinit conditiile Campaniei pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promotionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in magazinul MarelePescar si pe site-ul https://marelepescar.ro/ pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.
Art. 10.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivaleaza cu/implica cunoasterea si acceptarea integrala si neconditionata de catre orice Participant a prevederilor si aplicarii prezentului Regulament in ceea ce priveste Campania.